Kaveluitzetting in combinatie met kadastrale splitsing van percelen


FACTO GEO combineert de kaveluitzetting en de kadastrale inmeting in één werkgang en levert de meetgegevens vervolgens aan ten behoeve van de perceel registratie bij het Kadaster.

Door deze methode van werken verkrijgt de opdrachtgever ook nog eens een korting op de kadastrale tarieven.

Onze opdrachtgevers voor deze activiteit zijn onder meer:

  • projectontwikkelaars
  • het notariaat
  • wooncorporaties

"Kadastrale informatie is van groot belang voor vastgoedverkeer. Wij zorgen voor de juiste informatie."