Hoogte- en volumemetingen

De basis van elk project is de juiste geo-informatie. Wat is de exacte hoogte van een terrein? Wat is het volume van een zanddepot? Elk vraagstuk bevat tegenwoordig een geo-component. FACTO GEO kan deze vraagstukken voor u beantwoorden met de juiste meetwaarden.


Terreinmetingen, Deformatiemetingen Hoogtemetingen en Volumemetingen

Tijdens de voorbereiding van projecten is geo-informatie nodig voor het maken van het ontwerp. FACTO GEO is specialist in het meten van topografische details, het meten van hoogteverschillen en het leveren van exacte kadastrale informatie. Daarnaast voeren onze specialisten voor , tijdens en na de realisatie van projecten de nodige deformatie- , volume- en revisiemetingen uit.

FACTO GEO adviseert u afhankelijk van uw doelstelling en gewenste nauwkeurigheid door het leveren van maatwerk met de daarbij horende rapportage.

Terreinmetingen

Tijdens de voorbereiding van projecten is er geo-informatie nodig voor het maken van het ontwerp en het bestek. FACTO GEO is specialist in het meten van topografische details, het meten van hoogteverschillen en het leveren van exacte kadastrale informatie. Wij voeren metingen uit in 2D (situatie en hoogten onafhankelijk van elkaar) of in 3D, waarbij de terreinhoogten gekoppeld zijn aan de situatie.

FACTO GEO adviseert u afhankelijk van uw doelstelling en gewenste nauwkeurigheid en bepaalt samen met u een passende uitvoeringsmethode. De metingen worden uitgewerkt in het door u gewenste opleveringsformaat.

Deformatiemetingen

Om te kunnen zien of een object deformeert kan FACTO GEO diverse soorten metingen verzorgen.

Samen met u bepalen onze vakmensen de te meten objecten en de daarbij horende uitvoeringsmethode van deformatiemeting en rapportage. Of het nu gaat om het meten van een zakbaak of het uitvoeren van een meer complexe deformatiemeting volgens de productspecificatie van Rijkswaterstaat, FACTO GEO kan het voor u verzorgen.

Hoogtemetingen

Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau. Weten wat de exacte hoogte van een terrein is, is daarom voor bebouwing van groot belang. Een nauwkeurige hoogtemeting speelt hierbij een belangrijke rol.

Bij een hoogtemeting meten wij het hoogteverschil tussen diverse punten. De meting voeren wij uit ten opzichte van een gewenste referentie, zoals bijvoorbeeld een hoogtebout van het NAP.

Wij voeren deze werkzaamheden uit met een waterpasinstrument, Total station of GPS, afhankelijk van de situatie van uw terrein en uw gewenste nauwkeurigheid.

Volumemetingen

Hoeveel grond is er nodig om dit terrein te egaliseren? Wat is het volume van het zanddepot? Wat is het exacte volume van dit dijklichaam? Een volumemeting geeft antwoord op uw vraag.

FACTO GEO kan de inhoud van bijvoorbeeld een wingebied, een zanddepot of een dijklichaam verzorgen. Uit de 3D metingen kan dan het volume worden bepaald, maar er kan ook een vergelijking naar bijvoorbeeld een theoretisch model of een vorige meting gemaakt worden. De rapportages worden verzorgd afhankelijk van uw wensen, bijvoorbeeld in Word, Exel of in 3D formaat.


Onze activiteiten

  • Zettingsmetingen (gebouwen, installaties, zakbaken, wegen, kunstwerken, spoor, etc.)
  • Monitoring kunstwerken (X,Y,Z)
  • Situatie- hoogtemetingen
  • Nauwkeurigheidswaterpassing
  • Hoeveelheidsbepalingen (bv. materialiseren en bepalen hoeveelheden verharding)
  • Restcapaciteitsmeting
  • Grondverzet bepalen
  • Voorraadbepaling
  • Peilingen
  • Profielmetingen

“Onze vakmensen leveren u de juiste geo-informatie. De beste basis voor uw project!”

Meten langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie


In opdracht van de Utrechtse Vastgoed Organisatie van de Gemeente Utrecht voeren onze collega’s situatie- en hoogtemetingen uit van een aantal forten langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat om vier kleine forten, de Lunetten. Het complete terrein en de buitenzijde van de Lunetten wordt ingemeten.


Wij verrichten regelmatig onze meetwerkzaamheden op bijzondere plekken.