Bouwmaatvoering

Werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw vragen om precisie en flexibiliteit. FACTO GEO verzorgt voor u de complete maatvoering: van fundering tot dakopbouw. Onze specialisten beschikken over de juiste kennis om de diverse onderdelen in de bouw met de juiste precisie te maatvoeren met een uiterst betrouwbaar resultaat.


FACTO GEO verzorgt in de voorbereidingsfase o.a. de meetkundige grondslag of het inmeten van de omgeving t.b.v. de passing van de nieuwbouw. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgt FACTO GEO o.a. het uitzetten van het grondwerk, palenplan fundering, ankers en kolommen/wanden. FACTO GEO is dan ook uw partner als het gaat om de hoofdmaatvoering en/of detailmaatvoering van woning-, utiliteits- en betonbouw.

Werkzaamheden in de utiliteits- en woningbouw vragen om precisie en flexibiliteit. FACTO GEO is door jarenlange ervaring een betrouwbare speler in dit werkgebied.

Wij zoeken Maatvoerders voor de Bouw!
Kom jij ons team versterken? Kijk bij onze
vacatures!


Onze activiteiten

 • Uitzetten bouwkavels en bouwblokken
 • Situatiemeting terrein met eventuele opstallen en/of belendende bebouwing (inclusief eventuele scheefstand) t.b.v. passing nieuwbouw (passingsmeting) en/of ontwerp.
 • Hoogtemeting terrein t.b.v. de grondbalans
 • Inmeten rooilijnen van de gemeente
 • Uitzetten en inmeten vaste hoofdmeetpunten (meetkundige grondslag)
 • Aangeven peilhoogtes / Bouwpeil
 • Overbrengen vaste hoogte (NAP)
 • Uitvoeren hoofdmaatvoering
 • Uitvoeren detailmaatvoering
 • Uitzetten grondwerk
 • Uitzetten damwandscherm
 • Inmeten damwandscherm t.b.v. rapportage afwijkingen
 • Uitzetten van palenplan
 • Inmeten van paalafwijkingen (inclusief rapportage)
 • Uitzetten van poer en/of balkfundering
 • Maatvoeren ankers en/of stekken voor staalconstructie en/of betonnen kolommen/wanden
 • Controle ankers en/of stekken (inclusief rapportage)
 • Maatvoeren stramienen en gevellijnen
 • Oploden m.b.v. MOUS systeem
 • Casco maatvoering (beukmaatvoering/skeletmaatvoering)
 • Maatvoeren van sparingen in vloer en/of wand
 • Maatvoeren van prefab elementen
 • Deformatie metingen voor, tijdens en na de nieuwbouw
 • Scheefstandmetingen
 • Uitzetten kavelgrenzen
 • As-built metingen (revisiemeting)

Vakmanschap en met ervaring meedenken met uitvoerder

‘Planning, werkbegeleiding en ikzelf, samen tot een goed resultaat komen. Wat de opdrachtgever als probleem zag, hebben wij weer opgelost.’


Marc Boerstal zet de maatvoering uit voor 70 woningen in Nijmegen van BAM Woningbouw. “We zijn hier co­maker,” legt hij uit. “Ik zit vaak bij de uitvoerder in de keet voor overleg. In de loop van het project raak je ingespeeld op elkaar en is er ruimte voor eigen initiatief.”“Ik vind het fijn om het een beetje te organiseren, mee te denken met het bouwproces. Zowel de ‘productie’ als het meedenken vanuit mijn ervaring. He, zouden we dat niet anders kunnen doen of kunnen voortrekken? Anders lopen we daar tegenaan. Niet ’s morgens aankomen en zeggen, nou, zeg het maar. Zeg ’t maar?! Nee, je moet weten wat je doen moet. Planning. De uitvoerder wil graag dat de lijnen kort zijn, dus ik laat dat niet via planning lopen. Dat geef ik zelf even door.

“Dit werk is leuk, omdat ik een radertje ben in het proces van de bouw. Het is strak geregeld, dat moet je liggen. Vanaf het begin ben je erbij. Ik zet de ontgraving uit en dan de heipalen. Vervolgens de maatvoering voor de fundering en dan weer voor de vloeren. Als er weer een vloer is gestort, moeten we in actie komen voor de wanden."

“Je moet goed kunnen communiceren. Met een kwartiertje per dag goed overleggen kun je een hele hoop goodwill krijgen en een hele hoop narigheid voorkomen. En in principe ben jij de beslissende factor in hoe iets aan te pakken, terwijl je dat niet altijd van tevoren weet. Ter plekke vakmanschap laten zien. Ik hou van die vrijheid, zelfstandig problemen oplossen."

“Planning, werkbegeleiding en ikzelf, wij zijn samen de driepoot van dit werk. We kennen elkaars proces, we weten wat we aan elkaar hebben. Drie radertjes die samen tot een goed resultaat komen. Dat is mooi. Wat de opdrachtgever als probleem zag, hebben wij weer opgelost.”