Uitzetten GWW

Grond-, Weg- en Waterbouw

Bij infrastructurele projecten zijn meet- en uitzetwerkzaamheden de basis van de uit te voeren werkzaamheden. FACTO GEO is uw partner in de voorbereiding, uitvoering en oplevering van de diverse werken.


De precieze meet- en uitzetwerkzaamheden bij de aanleg van wegen zijn belangrijk voor onze ingewikkelde infrastructuur. Op de grote variatie van het werk in onze infrastructuur heeft FACTO GEO een passend en nauwkeurig antwoord.

FACTO GEO verzorgt tijdens de voorbereiding o.a. de inmeting van de 0-situatie ten behoeve van het ontwerp of de grondbalans en het maken van de grondslag.

Tijdens de uitvoeringsfase is FACTO GEO verantwoordelijk voor o.a. de maatvoering van het cunet of de stuurlijnen van de asfaltmachine. FACTO GEO maakt ook de machinemodellen voor de grondverzetmachines.

Ten behoeve van de opleveringsfase voert FACTO GEO de eindmeting uit en werkt deze uit in het gewenste opleveringsformaat.

Wij zoeken Maatvoerders voor de Infra/GWW!
Kom jij ons team versterken? Kijk bij onze
vacatures.


Onze activiteiten

 • PMG, SMG en TMG Grondslag aanbrengen (Primaire, Secundaire en Tertiaire grondslag)
 • Assen uitzetten
 • Situatiemeting 0-situatie ten behoeve van ontwerp en/of grondbalans
 • Dwarsprofielen meten
 • Uitzetten tijdens uitvoeringsfase: cunet, waterlopen, riool, leidingen, asfalt, detectielussen, straatwerk, belijning en grondwerk, etc.
 • Deformatie metingen voor-, tijdens- en na de nieuwbouw
 • Revisiemeting (as-built)
 • 3D machinemodellen maken
 • Hoeveelheidsmetingen en berekeningen
 • Uitzetten t.b.v. overige civieltechnische werkzaamheden (b.v. geluidschermen, portalen etc.)
 • Uitzetten en maatvoeren van duikers, sluizen, kunstwerken, damwanden, etc.

Uitzetten, inmeten en revisie voor de GWW

‘Ik kan grotendeels mijn eigen dag inplannen. Dus als het regent verwerk ik de meetdata. Is het mooi weer, dan werk ik buiten.’

“We werken zelfstandig, heel vrij. Ik kan grotendeels mijn eigen dag inplannen. Dus als het regent verwerk ik de meetdata. Is het mooi weer dan werk ik buiten,” lacht Hans Walet. “In overleg met uitvoerders natuurlijk. Meestal geven ze redelijk op tijd aan wat prioriteit heeft, dus ik kan het werk zelf aardig goed plannen. Heel prettig.”

Hans is specialist in metingen en uitzetwerk voor de grond­, weg­ en waterbouw. Vaak gedetacheerd bij een aannemer werkzaam in onder andere de regio Amsterdam.

“We werken meestal met digitale tekeningen in AutoCAD. Daarin bepaal ik de punten die ik buiten in het veld wil plaatsen. Naast dit uitzetwerk win ik ook gegevens in. Stel, je wilt een weg renoveren, dan meten we de bestaande situatie op. Die wordt vertaald naar een tekening, die als basis dient voor een nieuw ontwerp. Een derde belangrijke zaak is revisie. Is de weg gereed, dan is een tekening nodig van hoe het er in werkelijkheid uitziet na de renovatie. Tot slot doe ik regelmatig controlemetingen. Als een sloot gebaggerd moet worden, dan meet ik of dat wel diep genoeg gebeurd is.”

“Vaak lopen er twee of drie projecten parallel aan elkaar. Die zitten in verschillende fases. Dus voor de een zet ik uit. Heb ik tijd, dan doe ik de voorbereiding voor een ander project. Of ik ben voor de stratenmaker bezig, zodat hij weet waar de trottoirbanden moeten komen. Zo is het een doorlopend verhaal. Zeer gevarieerd werk, geen dag is hetzelfde. Ik kan daar mijn energie wel kwijt!”