CO2 Prestatieladder

Al sinds 2012 hecht FACTO GEO veel waarde aan duurzaamheid in het besef dat de gehele organisatie een bijdrage dient te leveren aan het reduceren van haar eigen COfootprint.

Dit besef heeft zich in de afgelopen jaren vertaald in een uitgebreide bedrijfsverklaring op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Bovendien is FACTO GEO al sinds jaar en dag VCA* , ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd. Sinds juli 2021 is FACTO GEO ook lid van de Club van 49.

FACTO GEO houdt zich als organisatie gericht bezig met het verbeteren van zowel haar bedrijfsprocessen als de uitvoering van haar werkzaamheden, om daarmee actief te kunnen sturen op een vergaande reductie van haar COuitstoot.

Dit doen wij door o.a. ons brandstofverbruik, de vervoersbewegingen van onze medewerkers, onze huisvesting én de wijze waarop wij met (bedrijfs)materialen omgaan goed in kaart te brengen en daar verbeteringen in door te voeren – denk hierbij aan locatieonafhankelijk (thuis) werken, een efficiënte planning bij woon-werkverkeer op projecten, maar ook door het gebruik van energiezuinige beeldschermen, verlichting etc.

Een heleboel kleine verbeteringen maken samen uiteindelijk een groot verschil, en dat is precies waar FACTO GEO voor staat.

Bovendien realiseert FACTO GEO zich dat deze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de eigen organisatie, maar dat de gehele keten hier een rol in heeft – samen met de leveranciers, partners en overige betrokken organisaties dragen we allemaal bij aan de reductie van onze COfootprint op ons kleine stukje aarde.

FACTO GEO 2020 CO2 voortgangsverslag en energie actieplan.pdf
FACTO GEO 2020 Emissierapportage.pdf
FACTO GEO 2020 Energiebeoordeling.pdf