FACTO GEO

VAKMENSEN IN MEETWERK

FACTO GEO is een geodetisch ingenieursbureau. Onze vakmensen opereren vanuit het hele land in 4 sectoren: Industrie, Bouw, Vastgoed en Overheid.

Met een team enthousiaste specialisten werken wij aan het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden en het bewerken en presenteren van geodata.

Met onze kennis en kunde zijn wij bekend met de processen en de wensen van onze klanten. Wij zorgen voor het gewenst eindproduct, waarbij kwaliteit en een goede samenwerking een belangrijke plek innemen.

Wij zorgen voor VAKWERK IN MEETWERK.