Meten langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie


In opdracht van de Utrechtse Vastgoed Organisatie van de Gemeente Utrecht voeren onze collegaas situatie- en hoogtemetingen uit van een aantal forten langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat om vier kleine forten, de Lunetten. Het complete terrein en de buitenzijde van de Lunetten wordt ingemeten.

Het doel hiervan is het in beeld te brengen van de hoogte accenten in het terrein samen met alle voorkomende objecten zoals gebouwen, bunkers, bomen en verharding. De meetgegevens worden verwerkt tot een digitaal terreinmodel (DTM) en in het gewenste formaat aangeleverd aan de gemeente.

Uit dit DTM kunnen vervolgens diverse analyses worden gemaakt. Hieruit zal blijken wat er nog terug gevonden kan worden van de oorspronkelijke profilering van het grondwerk van de forten. Ook kunnen hieruit gegevens worden gehaald zoals volumes van te verplaatsen grondpakketten. Een bijzonder project in een prachtige omgeving.