Sector Overheid

FACTO GEO HELPT U BIJ HET BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

Een belangrijke taak die u heeft als overheid is het beheer van de openbare ruimte. FACTO GEO ondersteunt u hierbij met specialistische kennis.


U zorgt voor goede wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Bovendien heeft u belangrijke taken voor het beheer van een aantal Basisregistraties, zoals BAG, BGT en WOZ. Wij hebben veel ervaring in de overheidssector en kennen de specifieke eisen en wensen. Veel van onze klanten uit deze sector kiezen daarom voor de ervaring en de professionele ondersteuning van FACTO GEO. Onze vakmensen zorgen voor de juiste landmeetkundige inwinning en het gewenste eindproduct.

Enkele van onze activiteiten:

Onze projecten:
Inmeten boulevard Zandvoort
Situatiemetingen Waterschap Drents Overijsselse Delta
Gemeente Utrecht
Gemeente Nijmegen (zie blok rechts op deze pagina)
BGT en BAG
Revisiemetingen Witteveensleiding


Onze klanten