Sector Vastgoed

FACTO GEO LEGT UW KADASTRALE GRENZEN DESKUNDIG VAST

Bij grondtransacties speelt de specialistische kennis van FACTO GEO en haar vakmensen een cruciale rol. Wij leggen uw nieuwe juridische grenzen geometrisch en administratief correct en op kundige wijze vast.


Kadastrale informatie is cruciaal voor het vastgoedverkeer in Nederland. Eenduidig vastgelegde kadastrale perceelgrenzen bieden rechtszekerheid voor eigenaar en toekomstig eigenaar. FACTO GEO is sinds geruime tijd opdrachtnemer van het Kadaster. Ook verzorgen wij kadastrale metingen voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en notariskantoren. Onze medewerkers hebben een specialistisch opleidingstraject gevolgd en zijn door het Kadaster gecertificeerd.

Enkele activiteiten:
Kadastrale splitsing van percelen op basis van definitieve grenzen
Kadastrale splitsing van percelen op basis van voorlopige grenzen
Gefaseerde kadastrale splitsing van woningpercelen
Kaveluitzetting in combinatie met kadastrale splitsing van percelen
Splitsingstekeningen ten behoeve van splitsing in appartementsrechten

Onze klanten:
Kadaster
Woningcorporaties - Gefaseerde splitsing voor PréWonen te Haarlem
Notariaten
Projectontwikkelaars


Onze klanten