Kwaliteit en veiligheid

Bij FACTO GEO investeren we veel in de vakbekwaamheid van onze collega’s om een optimaal niveau in kwaliteit en veiligheid borgen.

Het leveren van kwaliteit aan zowel de externe als de interne klant staat voorop in onze dienstverlening. Wij streven dan ook naar continue verbetering.

Een goede beheersing van integrale kwaliteit is een sleutelbegrip binnen FACTO GEO. Omdat de medewerkers de belangrijkste factor bij het handhaven van een optimaal kwaliteitsniveau zijn, investeren we veel in de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Onder andere door opleiding, training en begeleiding.

De medewerkers van FACTO GEO zijn goed opgeleid binnen het vakgebied en beschikken over een vakdiploma op MBO,HBO of academisch niveau. In veel gevallen aangevuld met interne cursussen en trainingen. Ook zijn er medewerkers beschikbaar die naast hun geodetische opleiding een opleiding hebben genoten in onder andere: civiele techniek, cultuurtechniek en werktuigbouwkunde. De medewerkers van FACTO GEO hebben ruime en brede ervaring in het uitvoeren van alle landmeetkundige voorkomende werkzaamheden.

FACTO GEO is aangesloten bij branchevereniging Geo Business Nederland.
In het kader van een goede handhaving van de integrale kwaliteit heeft FACTO GEO gekozen voor het beschrijven en documenteren van alle diensten die zij levert in het Bedrijfsmanagementsysteem. De bedrijfsvoering is gecertificeerd door Bureau Veritas Certification nederland B.V. conform de normen NEN-EN- ISO 9001 en 14001.

Daarnaast voeren wij een bedrijfsvoering op het gebied van onder andere: kostenbeheersing en levertijden, offertebewaking etc. geborgd in een op onze organisatie toegesneden Projectbeheersing informatie systeem (ProBe).

Veiligheid

Veiligheid staat voorop tijdens onze landmeetkundige werkzaamheden. Voor al onze medewerkers geldt dan ook dat bij het uitvoeren van werkzaamheden de veiligheid van henzelf, collega’s en andere in acht wordt genomen.

Jaarlijks informeren wij elkaar tijdens speciale bijeenkomsten en middels toolboxen. Ook hiermee proberen wij een continue verbetering te bereiken op het gebied van veilig werken om zo persoonlijk letsel en schades te voorkomen.

Omdat het bedrijf zich richt op een goede beheersing van VGM-aspecten tijdens de uitvoering van werkzaamheden, is FACTO GEO tevens VCA* gecertificeerd.

Milieu

De zorg voor het milieu is een verantwoordelijkheid voor iedereen en voor elk bedrijf. FACTO GEO stelt zich tot taak om voortdurend te werken aan een verminderde milieubelasting door duurzame inkoop en door de werkzaamheden zo milieubewust mogelijk uit te voeren.

Beleidsverklaring

FACTO GEO beschikt over een beleidsverklaring. Lees hier de volledige beleidsverklaring.